av57

av57

人被金银灼者,并不溃烂,无毒可知矣。按∶麦,秋种夏熟,备受四时之气。

王好古曰∶以气药引,则入气;以大黄引,则入血。红花汁与相类,故治血病。

出蜀中,云亦难得。凡目病在表,当疏风清热。

治手足风,当用胫骨。补命门相火,滋润五脏。

古今补腰肾药,用猪肾者颇多,未见作害。 荷叶一枚,升麻、苍术各五钱,煎服。

故知肥气以季夏戊己日得之。昂按∶金性至刚重坠,与血肉之体不相宜,故服之致死,非其性有毒也。

Leave a Reply